Mašínovi v roce 1944. V popředí zleva Z. Mašínová ml., babička Emma Nováková a Z. Mašínová st. Vzadu bratři Josef a Ctirad.